Rejestracja

Dołącz do gry!

Dane logowania

Dane, które tu wprowadzisz potrzebne będą do identyfikacji i logowania na portalu oraz w aplikacji mobilnej.
Podaj adres e-mail. Niepoprawny adres e-mail. Adres e-mail powinien zawierać nazwę użytkownika, znak @ oraz adres serwera poczty, na przykład "imie@lotto.pl". Adres e-mail nie może być dłuższy niż 50 znaków.
Wprowadź ponownie adres e-mail. Podano różne adresy e-mail.
Hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika. Utwórz hasło. Utwórz hasło zawierające od 8 do 20 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę, jedną dużą i jedną małą literę. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych i diakrytycznych. Utwórz hasło zawierające od 8 do 20 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę, jedną dużą i jedną małą literę. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych i diakrytycznych.
i
Wprowadź ponownie hasło. Podano różne hasła lub hasło w polu powyżej nie spełnia kryteriów. Utwórz hasło zawierające od 8 do 20 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę, jedną dużą i jedną małą literę. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych i diakrytycznych.
Ustal kod PIN. Numer PIN powinien zawierać 6 cyfr. Numer PIN powinien zawierać 6 cyfr. Numer PIN powinien składać się wyłącznie z cyfr.
i

Twoje dane

Dane, które tu wprowadzisz służą do weryfikacji tożsamości, wieku i konta do wypłat. Będziesz mógł samodzielnie edytować dane teleadresowe w koncie gracza. Edycja pozostałych danych możliwa jest poprzez kontakt z Obsługą Klienta.
Podano niepoprawny format. Podaj imię. Podane imię jest za krótkie. Imię nie może być krótsze niż 2 znaki. Podane imię jest za długie. Imię nie może być dłuższe niż 30 znaków.
Podano niepoprawny format. Podaj drugie imię. Podane imię jest za krótkie. Imię nie może być krótsze niż 2 znaki. Podane imię jest za długie. Imię nie może być dłuższe niż 30 znaków.
Podano niepoprawny format. Podaj nazwisko. Podane nazwisko jest za krótkie. Nazwisko nie może być krótsze niż 2 znaki. Podane nazwisko jest za długie. Nazwisko nie może być dłuższe niż 50 znaków.
+48
Podaj swój numer telefonu. Numer telefonu powinien składać się z 9 cyfr. Numer telefonu powinien składać się z 9 cyfr. To pole może zawierać wyłącznie cyfry.
Podaj serię i numer dokumentu tożsamości. Podaj serię i numer dokumentu tożsamości. Podaj serię i numer dokumentu tożsamości. Podaj numer dokumentu tożsamości zawierający serię (trzy lub dwie litery) oraz numer (sześć lub siedem cyfr).
i
Podany pesel jest niepoprawny Podany PESEL wskazuje, że użytkownik jest niepełnoletni. Podaj numer PESEL. PESEL musi składać się z 11 cyfr. PESEL musi składać się z 11 cyfr. To pole może zawierać wyłącznie cyfry.
i
Podano niepoprawny format. Podaj ulicę lub miejscowość. Podana nazwa ulicy jest zbyt krótka. Nazwa ulicy nie może być krótsza niż 5 znaków. Podana nazwa ulicy jest zbyt długa. Nazwa ulicy nie może być dłuższa niż 74 znaki.
Podaj numer domu. Numer domu nie może być dłuższy niż 15 znaków. Podano niepoprawny format.
Podaj numer mieszkania. Numer mieszkania nie może być dłuższy niż 5 znaków. Podano niepoprawny format.
Podaj kod pocztowy. Kod pocztowy powinien zawierać minimalnie 5 cyfr. Kod pocztowy powinien zawierać maksymalnie 5 cyfr. To pole może zawierać wyłącznie cyfry. Kod pocztowy powinien zawierać minimalnie 5 cyfr.
Podaj miejscowość. Podano niepoprawny format. Nazwa miejscowości nie może być dłuższa niż 31 znaków.
PL
Podaj numer konta bankowego. Podany numer konta bankowego jest za krótki. Numer powinien składać się z 26 cyfr. Podany numer konta bankowego jest za długi. Numer powinien składać się z 26 cyfr. To pole może zawierać wyłącznie cyfry. Podany numer konta bankowego jest za krótki. Numer powinien składać się z 26 cyfr.
i
Prosze wybierz kraj.
Proszę wybierz obywatelstwo.

Limity

Limity ułatwiają zachowanie kontroli nad czasem i środkami przeznaczanymi na grę. Wysokość limitów możesz zmienić w Twoim Koncie Gracza.
Wybierz preferowane ustawienia limitów.

Limity kwotowe

Ustal limit dzienny. Pole powinno zawierać tylko liczby. Limit dzienny nie może być mniejszy niż 2 zł. Limit dzienny nie może być większy od maksymalnego limitu dziennego lub miesięcznego.
i
Ustal limit miesięczny. Pole powinno zawierać tylko liczby. Limit miesięczny nie może być mniejszy niż limit dzienny. Limit miesięczny nie może być większy niż maksymalny limit miesięczny.
i

Limity czasowe

g
Ustal limit dzienny. Pole powinno zawierać tylko cyfry. Limit dzienny nie może być krótszy niż 0. Maksymalna wartość limitu nie może przekroczyć {{maxdailysession}}
m
Ustal limit dzienny. Pole powinno zawierać tylko cyfry. Limit dzienny nie może być krótszy niż 10 minut. Maksymalna wartość limitu nie może przekroczyć 59 minut.
i
d
Ustal limit miesięczny. Pole powinno zawierać tylko cyfry. Limit miesięczny nie może być krótszy niż limit dzienny. Limit miesięczny nie może być dłuższy niż maksymalny limit miesięczny.
g
Ustal limit miesięczny. Pole powinno zawierać tylko cyfry. Limit miesięczny nie może być mniejszy od 1,. Maksymalna wartość limitu nie może przekroczyć {{ownmonsessiondays == getDays(maxmonsession) ? getHours(maxmonsession) : '23'}} godzin.
i
{{errorNotification}}

Ustawienia personalizacji

Wybierz nazwę użytkownika służącą do logowania w serwisie oraz zapoznaj się z treścią poniższych regulaminów i oświadczeń. Udzielenie zgód oznaczonych gwiazdką jest niezbędne, aby ukończyć rejestrację.
Przemyśl swój wybór - nazwy użytkownika nie można zmienić po zakończeniu rejestracji.
Nazwa użytkownika i hasło nie mogą być jednakowe. Ustal nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika nie może być krótsza niż 6 znaków. Nazwa użytkownika nie może być dłuższa niż 50 znaki. Nazwa użytkownika może składać się z liter, cyfr, kropki, myślnika oraz podreślenia.
i
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
* oznacza, że pole jest obowiązkowe.
Każdą ze zgód można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odwołaniem zgody możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.
Kod znajdziesz w dolnej częsci kuponu dowolnej gry (KOL.XXXXXXXX)
To pole może zawierać wyłącznie cyfry.
{{regisErrorMessage}}

Gratulacje

Sprawdź swoją skrzynkę email i kliknij w link aktywacyjny, który ci wysłaliśmy!
Może to potrwać nawet 15 min, więc jeżeli czekasz dłużej, to sprawdź również folder SPAM.
Jeżeli nic nie dostałaś(eś), napisz na kontakt@lotto.pl lub zadzwoń na 459 59 59 00,
Chętnie pomożemy!